Laag water is een van de grootste uitdagingen van onze sector. Op het Laagwater Event hebben we vooruit gekeken en een aantal oplossingen gepresenteerd!

René Quist, Hoofdredacteur Schuttevaer

Laagwater: het nieuwe normaal?

Laagwater is van alle tijden. Soms daalt het waterpeil echter zover dat een andere vervoersmodaliteit moet worden gezocht. Deze vorm van aanboduitval is funest voor de binnenvaart en een zeer zorgelijke ontwikkeling. Op 11 maart organiseerden Schuttevaer & Nieuwsblad Transport daarom het Laagwater Event.

Wat stond er op het programma?

Blok 1: De feiten: wordt laagwater het nieuwe normaal en wat is de impact?
Blok 2: De aanpak: welke stappen moeten worden gezet om klaar te zijn voor de toekomst?
Blok 3: De oplossingen: hoe pakt u de kansen die laagwater biedt?

Programma

Wie waren de sprekers?

Alle spelers betrokken bij de binnenvaart kwamen aan het woord en gaven inzicht in de huidige situatie, de toekomst en bespreken mogelijke oplossingen. Op het programma stonden onder meer:

  • Lijdia Pater, CBRB
  • Pim van Baaren, Van Nieuwpoort Groep
  • Nancy Scheijven, Rijkswaterstaat
  • Diederik Jan Antvelink, Nedcargo
  • Carolien Vat-Sandee, PortXL

Klimaatverandering
De binnenvaart is een van de belangrijkste en meest duurzame vervoersmodaliteiten in de logistiek. Niet voor niets wordt er veel naar de binnenvaart gekeken om de modal shift te realiseren. Een uitdaging daarbij is het groeiende probleem van laagwater. Hoofdredacteur René Quist ging samen met schippers, verladers, waterkundigen, nautische experts en klimaatdeskundigen op zoek naar antwoorden op de vraag wat als laag water het nieuwe normaal wordt.

Voor wie?
Het Laagwater Event was voor iedereen betrokken bij goederenvervoer via de binnenvaart en andere modaliteiten. Zoals: expediteurs, verladers, vervoerders, schippers, operators van andere modaliteiten, overheden, autoriteiten en andere stakeholders.

Programma

Partners

Organisatie